GENOMGÅNG OCH ANALYS AV DE FÖRSTA SAMTALEN PÅ LAC-BANDET

I och med att SKL presenterade sitt sakkunnigutlåtande den 25 november 1988 blev samtliga samtal från det beryktade LAC-bandet offentliga. En auktoritativ utskrift av en Gunilla Thunberg finns t o m att studera på internet (www.ipi.se/palme/lac), varifrån utskriften, med vissa smärre ändringar, härstammar. Trots att detta bands bevisvärde efter alla märkliga turer tyvärr måste sägas vara begränsat kan det vara av intresse att närmare försöka analysera de viktigaste samtalen på bandet och i någon mån jämföra de olika versionerna.

SAMTAL 1 - (från LAC-bandets spår 11)
---"23:22 och 10" (från LAC-bandets spår "Fröken ur")
---"23:22 och 20"
Sonja Teir (Länsalarmeringscentralen LAC): 90 000.
Leif Ljungqvist (biltel.): Ja..det är mord på Sveavägen!
Sonja Teir (LAC): ..prata med polisen...(riktat till någon annan): mord på Sveavägen (varefter hon med nummersändare ringer upp polisens växel för att vidarebefordra samtalet dit)
Man (i bakgrunden på LAC): ..ett-noll-två..
---"23:22 och 30"
Leif Ljungqvist (biltel.): ..jaa..
Annan mansröst (i bakgrunden, säger förmodligen): Har du ringt polisen? (- dock är endast ordet 'polisen' klart hörbart)
Leif Ljungqvist (biltel.): (början ohörbar)..Därför att..vi hörde bara ett skott..
---"23:22 och 40"
(Brus och telefonsignaler, s k ringtoner)
Annan mansröst (via Leifs biltel.): ..du måste ha sett nåt..
(Rington)
Mansröst (ev samma som föregående): ..Vet du inte var han tog vägen?
---"23:22 och 50"
******************** (Avbrott i kopian från LAC-bandet)
---"23:23 och 10"
(Rington)
---"23:23 och 20"
Mansröst (nära): jaa..
(Flera ringtoner i följd)
---"23:23 och 30"
Mansröst (via Leifs biltel., i bakgrunden): ..en taxi som håller på och ringer..
Leif Ljungqvist (biltel.): ..Har du signalement på den där killen då..
Annan mansröst (från gatan): ..stor gul --a-- (tredje ordet går ej att urskilja mer än beträffande vokalens kvalitet: ett kort "främre a", som exvis i 'vagn'. Osäkert om det är ett svar på den föregående frågan om signalement)
(Rington)
--- "23:23 och 40"
Mansröst (via Leifs biltel.): ..han är här..
Kvinnlig växeltelefonist: polisen..(brus från biltel)..Hallå..
******************** (Avbrott i kopian från LAC-bandet)

Här har vi företagaren Leif Ljungqvists tidigare omnämnda larmförsök som alltså misslyckades. Efter att ha sett mördaren fly in mot trapporna på Tunnelgatan griper Ljungqvist tag i sin mobiltelefon och slår larmnumret 90000 till Länsalarmeringscentralen i Stockholm, där operatören Sonja Teir svarar och omedelbart kopplar samtalet vidare till polisens sambandscentral, SBC. Han får sedan vänta i över en minut, närmare bestämt hela 73 sekunder, på att någon ska svara där. Samtalet avbryts nästan samtidigt som en kvinnlig röst hörs svara i andra änden hos polisen.

Endast de 35 första sekunderna av det totalt 90 sekunder långa samtalet blev alltså överfört till den bandkopia som man på LAC säkerställde åt Palmeutredningen. (Poutiainen, s 83) Men det är kanske inte så egendomligt, med tanke på att man endast hör Ljungqvist tala med sin medpassagerare under tiden han väntar på att komma fram till polisen.

Det finns även andra detaljer som kanske är ovidkommande, men som ändå kan vara av intresse att ta med i denna analys, då de passar in i bilden av medvetna manipulationer. Bröderna Poutiainen noterade bl a att LAC:s datalogg inte stämmer överens med Fröken ur på ljudbandet. Det föreligger här en avvikelse på ca 9 sekunder. Frågan som man kan ställa sig är om detta är resultatet av ett tekniskt fel eller om det var någon form av yttre påverkan som medförde att Ljungqvist aldrig kunde höra det svar som faktiskt kom i den andra änden innan han själv bröt samtalet? Om man studerar ringsignalerna finner man att de uppträder med 6 sekunders mellanrum, men två sekunder efter den fjärde signalen kommer en "extra" signal, vars ursprung inte har blivit nöjaktigt förklarad. (Poutiainen, s 81-82)

Det har heller inte blivit utrett varför operatören på LAC, Sonja Teir, bröt mot instruktionerna och under ca 20 sekunder gick ur det s k lyssningsläget. Under den ovanligt långa väntetiden kunde hon ha kontaktat SBC genom att använda sig av den direktlinje som finns mellan LAC och SBC (ibid, s 80). Till yttermera visso var prioriteringen av 90 000-samtal hos SBC inte i funktion under mordnatten. (ibid, s 47)

SAMTAL 2 - (från LAC-bandets spår 7)

Kenneth Ed (LAC): 90 000.
Ann-Louise Paulsson (taxitelefonist): Mm, hej det var Järfälla Taxi.
Kenneth Ed (LAC): Hej
Ann-Louise Paulsson (taxi): ..Tunnelgatan vid Sveavägen..
--- "23:23 och 50"
Kenneth Ed (LAC): Jaa.
Ann-Louise Paulsson (taxi): Det är en kille som har blivit skjuten..och antagligen kommer han behöva en ambulans... och jag har ringt polisen men jag vet inte om dom har ringt er..
Kenneth Ed (LAC): Neej..Tunnelgatan-Sveavägen, sa du..
---"23:24 och 0"
Ann-Louise Paulsson (taxi): ..vid Sveavägen..
Kenneth Ed (LAC): Mm..eeh..(ljud från tangentbord el likn)
Ann-Louise Paulsson (taxi): Det hände alldeles nyss.
Kenneth Ed (LAC): Och skjuten, sa du.
Ann-Louise Paulsson (taxi): Ja, polisen är på väg dit också.
---"23:24 och 10"
Kenneth Ed (LAC): Det är dom..var det..vilk..Är det nån taxi från er där på plats?
Ann-Louise Paulsson (taxi): Ja, han.. 25-17 heter han som står kvar där tills polisen kommer
Kenneth Ed (LAC): Järfälla Taxi 25-17..
Ann-Louise Paulsson (taxi): Jaa..
---"23:24 och 20"
Kenneth Ed (LAC): Mm..men då..då...kommer vi på en gång hörru..
Ann-Louise Paulsson (taxi): Mm..va bra..
Kenneth Ed (LAC): Med ambulans..mm..hej

Detta är ett av de viktigaste samtalet under mordnatten. Det är Ann-Louise Paulsson från Järfälla Taxi som ringer till LAC efter att ha fått ett larm från taxichauffören Anders Delsborn, som är ett av ögonvittnena från morddramat. Först ringde hon dock till polisens ledningscentral i Stockholm och rapporterade för polisassistent Ulf Helin vad Anders Delsborn hade sagt, men detta samtal finns beklagligtvis inte bandat. Efter att Ulf Helin, tvärtemot gällande instruktioner, avbrutit förbindelsen med Järfälla Taxi (Poutiainen s 50) tar hon förnyad kontakt med Anders Delsborn och får reda på att det verkligen är nödvändigt att tillkalla ambulans till platsen, vilket i sin tur föranledde detta samtal nr 2 till LAC. Det mest förvånande i detta samtal är Kenneth Eds upplysning om att polisen inte har ringt LAC. Polismannen Ulf Helin på SBC underlät ju alltså att direkt kalla på ambulans till platsen, trots att han från pålitlig källa fått reda på att en man hade blivit skjuten.

SAMTAL 4 - (från LAC-bandets spår 7 och 9) ---"23:24 och 30" Claes Bystedt (LAC): Jag är med dej. Kenneth Ed (LAC): Nån är skjuten på Tunnelgatan-Sveavägen..Polisen ringer jag och Järfälla Taxi väntar där.. Claes Bystedt (LAC): I Stockholm alltså? Kenneth Ed (LAC): Ja, det är växeln som ringer.. Claes Bystedt (LAC): Ja. Tack. ---"23:24 och 40" Kenneth Ed (LAC): Tack

Detta samtal från LAC-bandets operatörer (spår 7 och spår 9) förekommer på två olika ställen på bandet, vilket kan förklaras med att det rör sig om ett internt samtal på LAC. Inledningen på samtal 4 där Kenneth Ed tar här kontakt med Claes Bystedt vid ambulansbordet på LAC, kommer tidsmässigt direkt efter samtal 2 och borde rimligtvis kallas för samtal 3. Enligt den bandutskrift som Jan Länninge färdigställde åt Palmeutredningen säger Kenneth Ed följande: "Polisen ringer och Järfälla Taxi väntar där", trots att man mycket tydligt hör "Polisen ringer jag och Järfälla Taxi..."

Denna tolkning, som även SKL har fastslagit som den riktiga, d v s att Kenneth här talar om för Claes att denne inte behöver ringa polisen, vilket han själv mycket riktigt sedan gör kort därefter i det som på bandet är samtal 3, som i och med att flera samtal löper parallellt på de många kanalerna har blivit omkastat och även i t ex SKL:s utskrift hamnat efter samtal 4.

Att polisens bandkopia och utskrift friserats har ju tidigare kunnat konstateras. Här får man ju intrycket att "polisen ringer" på ett tidigt stadium.

SAMTAL 3 - (från LAC-bandets spår 7)
---"23:24 och 40" (parallellt med rington)
Jan Hedlund (Polisens sambandscentral SBC): Ja, Janne..
Kenneth Ed (LAC): Hej..Kenneth!
Jan Hedlund (SBC): Tjänare!
---"23:24 och 50"
Kenneth Ed (LAC): Järfällaväxeln på Taxi ringer och säger att nån är skjuten Tunnelgatan-Sveavägen.
Jan Hedlund (SBC): Tunnelgatan-Sveavägen.
Kenneth Ed (LAC): ...och en taxi står där..Järfälla Taxi står på plats..har dom inte ringt till er..
---"23:25 och 0"
Jan Hedlund (SBC): Neej..dom har inte gjort det
Kenneth Ed (LAC): Hoppas det är..jo..jag antar att det är Stockholm.. vid Tunnelgatan-Sveavägen, sa hon
Jan Hedlund (SBC): ...och Järfälla Taxi..
Kenneth Ed (LAC): Jaa väx..eln..
---"23:25 och 10"
Jan Hedlund (SBC): ..Tunnelgatan-Sveavägen.. ja det låter ju som det är Stockholm.
Kenneth Ed (LAC): Ja, det gör det.. jag ska ringa åter och.. men du kan väl skicka en bil då.. Jag ska motringa där.
Jan Hedlund (SBC): Det är fint!
Kenneth Ed (LAC): Hej!
Jan Hedlund (SBC): Hej!
---"23:25 och 20"
---"23:25 och 30" (parallellt med detta hörs en digital kod, 10 siffror)
---"23:25 och 40" (parallellt med rington)

(Rington hörs separat)

"Polisen ringer jag", sa alltså LAC-operatören Kenneth Ed innan han tog och ringde upp Jan Hedlund på polisens sambandscentral, eftersom han verkar ha blivit fundersam till varför polisen inte hört av sig. I detta samtal framkommer det med önskvärd tydlighet framgår att man på SBC inte har en aning om skottdramat på Sveavägen-Tunnelgatan, än mindre att man har skickat någon bil dit. Enligt den officiella versionen hävdas det ju att Ulf Helin skickat två bilar redan 23.23 och, dessutom, att kommissariebilen 2520 anlänt till platsen kort därefter - alltså nästan två minuter innan detta samtal utspelar sig.

Det kan visserligen förhålla sig som så att alla på polisens sambandscentral inte samtidigt kan ha kännedom om allt som händer, men man kan fråga sig hur pass sannolikt det är att ett morddrama i centrala Stockholm under ett par tre minuter endast uppmärksammas av en enda person.

Det är också uppseendeväckande hur lugnt och sansat detta samtal är. Alla initiativ tycks komma från LAC:s sida. Nej, man kan snarare sluta sig till att den officiella larmtiden 23.23 är felaktig. Den stämmer inte alls med innehållet i detta samtal. Om det vore så att hans kollega Ulf Helin, som denne gör gällande, direkt hade lagrat in ärendet i polisens datasystem, så skulle Jan Hedlund naturligtvis ha upptäckt detta ingripandemeddelande (IM) på sin dataskärm. (Poutiainen s 303)

De fem senast inskrivna IM kommer ju automatiskt fram på dataskärmen, som ju naturligtvis Hedlund måste ha tittat på. Han har också sagt att han vid det tillfället frågade kollegorna i lokalen om någon kände till ärendet ifråga, men att han fick ett nekande svar. Man kan annars tycka att operatören Birgitta Brolund borde ha sagt något; hon satt ju vid bordet bredvid Jan Hedlund och ska vid det laget ha varit i full färd med att sköta protokollföringen i detta ärende, som hon dessförinnan diskuterat med Ulf Helin. (ibid s 304) De IM som så småningom dök upp i polisens datasystem, vilket också framgick på den enradiga datalistan, hade ju, som vi sett tidigare, blivit indaterade vid ett senare tillfälle.

SAMTAL A - (från LAC-bandets spår 7)

---"23:25 och 50" (parallellt med rington)
Ann-Louise Paulsson (taxitelefonist Järfälla): Taxi.
Kenneth Ed (LAC): Ja hejsan..det är Kenneth, LAC!
Ann-Louise Paulsson (taxi): Hej..
Kenneth Ed (LAC): Hörrödu..det var i Stockholm Tunnelgatan-Sveavägen va?
Ann-Louise Paulsson (taxi): Jaa..
---"23:26 och 0"
Kenneth Ed (LAC): Ja, va bra..Jo, jag kom på att tänka på efteråt att jag skulle ha frågat det.
Ann-Louise Paulsson (taxi): Jaja..men det är där.
Kenneth Ed (LAC): Ja, va fint..Hej!
Ann-Louise Paulsson (taxi): Ja, hej!

Samtal som är benämnda med bokstäver ansågs av någon anledning inte värda att överföra till polisens bandkopia från LAC-bandet. Här rör det sig om den motringning som operatören Kenneth Ed gjorde till Järfälla Taxi och som omtalas i samtal 3, eftersom man inte var riktigt säker på om det hela hade utspelat sig i Järfälla eller Stockholm.

SAMTAL 4 - (från LAC-bandets spår 9)

---"23:24 och 20" (parallellt hörs ganska svagt Kenneth Ed (LAC): ..men då..då kommer vi med en gång hörru..med ambulans..Hej!)
---"23:24 och 30"
Claes Bystedt (LAC): Jag är med dej.
Kenneth Ed (LAC): Nån är skjuten på Tunnelgatan-Sveavägen..Polisen ringer jag och..Järfälla Taxi väntar där..
Claes Bystedt (LAC): I Stockholm alltså?
Kenneth Ed (LAC): Jaa, det är växeln som ringer.
Claes Bystedt (LAC): Ja tack!
Kenneth Ed (LAC): Tack!
---"23:24 och 40"
(Signaler av digital karaktär, ambulanssökning, två upprepningar av samma serie)
---"23:24 och 50"
Claes Bystedt (LAC): nio-tolv..ambulanslarmet vid Tunnelgatan-Sveavägen.
(Samma söksignal, två gånger i följd)
---"23:25 och 0"
Claes Bystedt (LAC): nio-tolv..ambulanslarmet..Tunnelgatan-Sveavägen.. klart slut

Här dyker inledningen på samtal 4 upp igen, men samtalet fortsätter nu med att Claes Bystedt larmar ambulans 912 från Sabbatsbergs sjukhus till mordplatsen vid Sveavägen-Tunnelgatan. Man märker ett uppehåll från "23:25 och 10" till "23:25 och 50", men inspelningen fortsätter dock kontinuerligt, varvid man svagt uppfattar samtalen på SPÅR 7, där Kenneth Ed (LAC) bl a gör motringningen till Järfälla Taxi. Se inledningen på SAMTAL 5)

SAMTAL 5 - (från LAC-bandets spår 9)

---"23:25 och 50" ---"23:26 och 0" (Kenneth Ed (LAC) hörs svagt från SPÅR 7: Ja, hejsan det är Kenneth LAC ..hörrudu det var i Stockholm Tunnelgatan-Sveavägen va.. Ja, det var det..Jo, jag på att tänka på det efteråt att jag skulle ha frågat det)
Claes Bystedt (LAC): Ja, det är Claes.
Jan Hedlund (Polisens sambandscentral SBC): Ja, tjena..Hörrudu ni ringde till oss alldeles nyss om Tunnelgatan.
Claes Bystedt (LAC): Jaa..
---"23:26 och 10"
Jan Hedlund (SBC): Du kan..eeh..dämpa ner honom som skulle ringa Järfälla Taxi för vi har fått in det där alldeles nyss också..
Claes Bystedt (LAC): Och det är ingen som är skjuten?
Jan Hedlund (SBC): Jo det sägs att det är en som är skjuten, hörru..
Claes Bystedt (LAC): Mmm..
Jan Hedlund (SBC): Men..jag ska hö..du..vi kan ligga kvar här får vi..
---"23:26 och 20"
Claes Bystedt (LAC): Ja, jag lyssnar..
Jan Hedlund (SBC): Ni har inte fått in det alltså?
Claes Bystedt (LAC): Jo, vi är på väg.
Jan Hedlund (SBC): Ni är på väg?
Claes Bystedt (LAC): Mm..
Jan Hedlund (SBC): Ja, då så..Perfekt!
Claes Bystedt (LAC): Så vi kör då!
Jan Hedlund (SBC): Ja. .Bra. .Det är fint. .Hej!
Claes Bystedt (LAC): Hej!

I detta samtal nr 5 är det Jan Hedlund från polisens sambandscentral som ringer upp Claes Bystedt på LAC. Klockan är 23.26.00 när detta samtal påbörjas. Om den officiella versionen är riktig, borde man väl på ledningscentralen rimligtvis känna till att både områdesanropet gått ut, att polis är på plats, samt att man t o m inlett eftersök efter springande män, men Jan Hedlund verkar osäker på vad som har hänt. "Det sägs att det är en som är skjuten", säger han och syftar på något som man "fått in alldeles nyss". Då hade det alltså gått omkring fyra minuter sedan man fått in denna uppgift från Järfälla Taxis Ann-Louise Paulsson.

SAMTAL 6 - (från LAC-bandets spår 9)

---"23:26 och 30"
Claes Bystedt (LAC): Adam 1
Kenneth Lavrell (ambulansman) (via radio): Ja, nio-tolv..SveavägenTunnelgatan (Tjut som ligger kvar under operatörens samtliga inpass över radio)
Claes Bystedt (LAC): Sen är det någon skjuten där..polisen är på väg.. kom
---"23:26 och 40"
Kenneth Lavrell (ambulans): Ja, där ser man.
Claes Bystedt (LAC): Uttid...ska ni ha också..23 och 24..kom.
(Svaret kraftigt stört, låter som en harkling)
Claes Bystedt (LAC): Tack!
---"23:26 och 50"

Samtal nr 6, som här återges i aningen beskuret skick, gör gällande att ambulans 912 ryckt ut från Sabbatsberg cirka 23.26.30. Med uttid menas den tid LAC sänder ut larmet till i det här fallet ambulansen.

Men ett avsnitt ska vi ställa in fokus närmare på. Efter Fröken ur-markeringen 23.26 och femtio förefaller pipsignalen vara dubblerad; först kommer på rätt tid ett litet pip, efterföljt av ett normalt pip som är något försenat. Vad detta betyder fordrar ytterligare analys.

SAMTAL 7 - (från LAC-bandets spår 9 och 13)

Ambulansman P: Det är nio-fem-ett....(ohörbart parti) ..Sveavägen(?) blev vi stoppade...och jag kör honom till Sabbatsberg på ett par minuter bara..skottskadad man ..kvickt(?)
(Under slutet av yttrandet hörs en kvinnlig röst i bakgrunden som eventuellt säger: 'ser det ut så')
---"23:28 och 30"
Gia Carneström (LAC): ...man... Sabbatsberg..par minuter..skottskadad..och hur har skadan tagit?..Var?..Kom.
Ambulansman P: Mitt i bröstkorgen..och det är en känd person..kom.
Manlig operatör: Tar du in(?) det (parallellt med söksignal)
Kvinnlig operatör (i bakgrunden: tretton nån(?)..esseff-bil(?) (mkt osäkert)
---"23:28 och 40"
Gia Carneström (LAC): Det är uppfattat!

Det är detta samtal 7, som enligt flera bedömare, som försökt sätta sig in i denna problematik, inklusive bröderna Poutiainen, Hans Ölvebro m fl, ska utgöra det definitiva beviset för att Olof Palme redan 23.28.00 var på väg med ambulans till Sabbatsbergs sjukhus. Eftersom Statens Kriminaltekniska Laboratorium konstaterat att LAC-bandet inte är manipulerat kan inte poliskommissarie Gösta Söderströms senare tidsangivelser stämma.

Av denna anledning kan det vara lämpligt att försöka utröna om det verkligen är rimligt att tillmäta detta enda samtal så pass stora betydelse som det har fått. Det finns ju, som sagt, visst fog för misstankarna att Fröken ur-slingan på bandet är manipulerad, vilket då ställer tidsangivelsen just detta samtal 7 i en tvivelaktig dager, särskilt med tanke på att man faktiskt i skarven mellan samtalen 6 och 7, efter tidsangivelsen 23.26.50 kan höra två pip-signaler kort efter varandra innan selektivanropet kommer. Men även om vi skulle godta SKL:s utlåtande om bandets äkthet, är innebörden av samtal 7 långt ifrån glasklart.

T o m SKL skriver i sitt sakkunnigutlåtande att "samtalet är mycket otydligt, speciellt första delen" (Sakkunnigutlåtande från SKL, 1988-11-25, diarienr 6269/88), vilket även torde ha varit skälet till att Jan Länninge inte kunde göra annat än att sammanfatta vad som sägs i denna första del med orden "olika röster". Därmed missade han den inneboende dramatiken i vad som sedermera har hävdats vara Lisbet Palmes uttalande om att "Palme har fallit". Här har samtalet ifråga, i likhet med SKL:s utskrift, återgivits från och med det att ambulansmannen i Sollentunaambulansen 951 meddelar Gia Carneström på LAC att man blivit stoppad på Sveavägen för att ta hand om en skottskadad man - en känd person - som på ett par minuter kan köras till Sabbatsbergs sjukhus. Det framgår inte vem som öppnade samtalet, som är det enda kända från ambulansen 951, vilket mycket väl skulle kunna tolkas som att man ropade in sig omedelbart efter att man blivit invinkade till platsen.

Vårdaren Christer Eriksson har sagt till tidningen Arbetet att han uppskattar att ambulanspersonalen uppehöll sig vid platsen i tre-fyra minuter innan man åkte iväg till sjukhuset (Arbetet 1997-12-18) och, för att föregripa händelseförloppet något, ringer Claes Bystedt så sent som 23.32.50 (enligt det länge hemlighållna samtal B) upp Låtta Lindgren på polisens ledningscentral och meddelar att den skottskadade mannen är på väg till Sabbatsberg, inte att de var framme där. På journalbladet, som utvisar tidpunkten då Olof Palme infördes till Sabbatsbergs sjukhus, framgår det som sagt att han inte stämplades in förrän kl 23.35, vilket sannolikt ska vara 23.38. (Internationalen 21/1989, s 6).

Man kan även sätta fingret på ytterligare en omständighet som berör detta märkliga samtal, enligt vilket ambulansen 951 från Sollentuna skulle ha varit färdiglastad och på väg till Sabbatsbergs sjukhus redan kl 23.27.45: Så fort ambulansen körde iväg från mordplatsen satte man på ambulanssirenen, men vid en genomlyssning av de 35 sekunder samtal 7 pågår, märker man att sirenen inte alls slår igenom, vilket, enligt personal på t ex ambulansjouren i Uppsala, borde varit fallet. (Palme-nytt nr 1/1996)

Detta bekräftar teorin att detta samtalet mellan ambulansföraren och LAC utspelade sig före eller i direkt anslutning till att man anlänt till platsen.

I Jan Länninges redogörelse av detta samtal 7 på LAC-bandet finns en fotnot som är svårförklarlig. Där kan man läsa följande: "Vid avlyssning hos LAC tycker sig...och... höra ambulansföraren säga' och det är en känd person', vilket denne även vid tidigare samtal sade sig ha meddelat. (Redogörelse över inkommande samtal på 90 000... Jan Länninge, 1986-05-27).

Men dessa samtal finns inte dokumenterade på LAC-bandet. Frågan är om de tidigare har funnits där, men sedermera blivit bortredigerade.

SAMTAL 8 - (från LAC-bandets spår 9)

(Följer direkt efter SAMTAL 7)
Kvinna (Sabbatsberg): Akutmottagningen Sabbatsberg.
Claes Bystedt (LAC): Hej..Claes.
Kvinna (Sabbatsberg): Hej!
Claes Bystedt (LAC): Några få minuter..en man skottskadad..skjuten i bröstet..
---"23:28 och 50"
Kvinna (Sabbatsberg): Jaha..skottskadad?
Claes Bystedt (LAC): Mm..
Kvinna (Sabbatsberg): ..i bröstet..några minuter..
Claes Bystedt (LAC): Ja.
Kvinna (Sabbatsberg): Hej!
Claes Bystedt (LAC): Hej!
---"23:29 och 0"

Här meddelar LAC-operatören Claes Bystedt akutmottagningen på Sabbatsbergs sjukhus att ambulans beräknas inkomma dit inom ett par minuter med en skottskadad man.

SAMTAL 9 - (från LAC-bandets spår 13)

(Börjar med pip från tidssignalen, bör vara 23:31 och 10)
Gia Carneström (LAC): Nio-tolv..har vi kontakt? (samtidig söksignal)
Manlig operatör (i bakgrunden): Ett-noll-två..ett-noll-två..
---"23:31 och 20"
Maria Degerman (ambulans) (via radio): Nio-tolv..Eastmanska(?) (samtidig söksignal)
Gia Carneström(LAC): Ja, tolv..Ni har inte hittat nånting än, misstänker jag? Kom.
---"23:31 och 30"
Maria Degerman (ambulans): Jorå..Det var en bil som var före oss på plats..så det är fixat här.. vi är två bilar och vi är inne på Sabb nu. Kom.
Gia Carneström (LAC): Ja, det är taget.
---"23:31 och 40"

Detta samtal utspelar sig mellan ambulansföraren Maria Degerman, som i vanliga fall brukade tjänstgöra vid Norrmalmspolisen, men som denna ödesdigra kväll arbetade som extra ambulansförare, och operatören Gia Carneström på LAC. Samtalet, som enligt Poutiainens bok så sent som 1994 var hemligstämplat (Poutiainen s 64), är särskilt intressant då det givit upphov till ett par motstridiga tolkningar. Den första härstammar från Jan Länninges rapport, som den dåvarande spaningsledningens presstalesman Ingvar Eriksson i december 1987 i telefon läste innantill ifrån för både Maja-Lena Rådelius på tidningen Arbetet och för bröderna Poutiainen. (Arbetet 1987-12-18, Poutiainen s 64).

Maria Degerman säger, kl 23.31.40 enligt Jan Länninges rapport, följande:
"Jodå, det var en bil som var före oss på plats så det är fixat här. Vi är två bilar och vi är på plats nu, kom." Detta skulle betyda att två ambulanser var på brottsplatsen samtidigt så sent som 23.31, vilket rimmar illa med det ovannämnda samtal 7, som ju går ut på att Sollentuna-ambulansen var på väg bort därifrån tre minuter tidigare.

När SKL i Linköping tog itu med det så påpassligt återfunna LAC-bandet säkrade man stereokopior som naturligtvis var av än avsevärt högre kvalitet än vad Jan Länninge hade haft tillgång till. Enligt SKL:s ljudexperter säger nu extra ambulansförare Maria Degerman i samtal nr 9: "Vi är två bilar och vi är inne på Sabb nu, kom". (Sakkunnigutlåtande från SKL, 1988-11-25, diarienr 6269/88). Därmed försvinner diskrepansen mellan de båda samtalen. Men detta betyder samtidigt att personalen i ambulans 912 underlåtit att ropa in sig vid ankomsten till brottsplatsen, vilket enligt bestämmelserna ska ske rutinmässigt.

Maria Degerman har trots detta i ett brev till Sven Anér å det bestämdaste hävdat att man ropade in sig när man kommit fram till olycksplatsen.

Om man sätter sig in i vittnesuppgifter m m, tvingas man ställa sig aningen tvivlande till om Sabbatsbergs-ambulansen 912 överhuvudtaget varit vid brottsplatsen denna kväll. Varken poliser eller vittnena från mordplatsen har uppgivit att de sett två ambulanser, än mindre att en av sjukvårdarna, Kenneth Lavrell, skulle ha gått över från den ena ambulansen till den andra. Samtliga omtalar ambulansen i singularis, men både juristkommissionen och Edenmankommissionen fastslår att det var så det gick till. (Palme-nytt, nr 1/1996)

I vilket fall som helst är det svårt att tänka sig att ambulans 912, som enligt samtal 6 är på väg till brottsplatsen så sent som 23.26.50, ska ha hunnit med att stanna till där, släppa av en man och sedan vara tillbaka på Sabbatsbergs sjukhus fem minuter senare. Frågan är om detta verkligen är möjligt? Avslutningsvis är det något i själva sakinnehållet i detta samtal 9 som inte stämmer riktigt: Om Maria Degerman skulle ha ropat in sig först vid Sabbatsbergs sjukhus borde hon vid det laget känna till att brottsoffret var Olof Palme, vilket hon i samtalet verkar helt ovetande om.

SAMTAL B - (från LAC-bandets spår 9)

---"23:32 och 50"
(Rington)
Låtta (Polisens ledningscentral Lc): Låtta.
Claes Bystedt (LAC): Hej Låtta!..Claes.
Låtta (Lc): Hej!
Claes Bystedt (LAC): Den här killen som blev skjuten Tunnelgatan-Sveavägen...
---"23:33 och 0"
Låtta (Lc): Jaa!?
Claes Bystedt (LAC): Bara för kännedom..han är på väg in till Sabb just nu.
Låtta (Lc): Till Sabb?
Claes Bystedt (LAC):Jaa!
Låtta (Lc): ja bra
Claes Bystedt (LAC): Bra..Hej!
Låtta (Lc): Tack hej!
---"23:33 och 10"

I detta samtal ringer, som vi tidigare noterat i en kommentar till samtal 7, Claes Bystedt från LAC upp till Låtta Lindgren på polisens ledningscentral. Detta samtal borde ju rimligtvis följa i ett slag efter samtal 8, i vilket Bystedt informerat akutmottagningen på Sabb om att en skottskadad person är att vänta dit inom ett par minuter. Det är en gåta hur det kunde dröja mer än fyra minuter mellan dessa logiskt sammankopplade samtal från samma operatör.

Härefter följer samtal C, som beskriver en förfrågan från tidningen Expressen om det ägt rum ett skottdrama, vilket driftledaren vid LAC bekräftar genom att tala om att en man blivit skjuten vid Tunnelgatan-Sveavägen.

SAMTAL 10 - (från LAC-bandets spår 13)

---Ur: "23:37 och 20" (delvis parallellt med inledande repliker) Gia Carneström(LAC): Ja, Gia. Kenneth Lavrell (Ambulans) (per tel): Ja tjena..Kenneth nio-tolv Gia Carneström (LAC): Hej.
Kenneth Lavrell (Ambulans): Hördu..vi är lediga nu igen..
Gia Carneström (LAC): Mm..
Kenneth Lavrell (Ambulans): Dom står och..
(någon drar hörbart efter andan, omöjligt att höra vem)
Gia Carneström (LAC): Hur går det med den här då? Kommer han och överleva?
Kenneth Lavrell (Ambulans): Nej.
Gia Carneström (LAC): Nej!?
Kenneth Lavrell (Ambulans): Olof Palme.
---"23:37 och 30"
Gia C (LAC): Vasa!?!
Kenneth Lavrell (Ambulans): Palme är det!...Olof Palme....Jo, det är sant!
Gia Carneström (LAC): Nej..Är det sant?
---"23:37 och 40"
Kenneth Lavrell (Ambulans): Joo, två skott..ett rakt i bröstet..Jag vet inte var det andra sitter..var det har tagit... det var två skott i varje fall.
Gia Carneström (LAC): Är det sant?
Kenneth Lavrell (Ambulans): Jaaa.
Gia Carneström(LAC): Sta..vår statsminister!?!
Kenneth Lavrell (Ambulans): Ja..våran statsminister..du får..be..vad heter hon..nio-fem-ett.. hon vi löste av nu va.. (slutet osäkert)
--"23:37 och 50"
Gia Carneström (LAC): ..mm..
Kenneth Lavrell (Ambulans): ..eller vilka det var..'så-håller-inte-jag'(?)...dom ringer väl sig klara snart då.
Gia Carneström (LAC): Okej.
Kenneth Lavrell (Ambulans): Det är bra..Vi är i alla fall lediga.
Gia Carneström (LAC): Ja.
Kenneth Lavrell (Ambulans): Det är bra..Hej.
Gia Carneström(LAC): Hej.

Det är först i detta samtal som det framgår att brottsoffret är Olof Palme. Att döma av LAC-operatören Gia Carneströms reaktioner verkar det också som det var först 23.37.30 som detta oerhörda faktum för första gången blev känt hos personalen på Länsalarmeringscentralen. Detta är ytterligare något som kastar tvivel på autenticiteten i samtal 7, i vilket ambulanspersonalen i 951 nästan 10 minuter tidigare ska ha känt till att det var Olof Palme som transporterades till sjukhuset. Gia Carneström var ju den operatör som tog emot även detta samtal 7, där ambulansföraren både upplyste om att det var "en känd person" och att skottet hade tagit i bröstet. Överensstämmelsen med Gösta Söderströms uppgifter är däremot bättre; enligt honom var det ju 23.35, i samband med ambulansens avfärd, som han informerade polisens ledningscentral att brottsoffret var identiskt med statsministern.

En annan intressant aspekt är att samtalet kommer från Kenneth Lavrell i ambulans 912. Det har ju hävdats att det var han som var den ambulansvårdare som på mordplatsen gick över till Sollentunaambulansen 951 och medföljde den till Sabbatsbergs sjukhus. (Anér, Polisspåret, s 252) Då måste man ställa frågan hur det kan komma sig att han redan 23.37 kan vara tillbaka i ambulans 912.

Här utelämnas samtal (11,12,13 och D), som sammanfattningsvis kan sägas utgöra kommentarer och bekräftelser på det oerhörda i att Olof Palme hade blivit mördad.

SAMTAL E - (från LAC-bandets spår 15)

(Ur: "23:45 och 10")
Birger Engström (LAC): Ja, det är Birre här.
Polisman (ej namngiven men enligt SKLs sakkunnigutlåtande 1988-11-25 "troligtvis polisen"): Ja, tjena. Birre..När skickade ni sjukvagnen till.. Tunnelgatan-Sveavägen?
---"23:45 och 20"
Birger Engström (LAC): Vi ska se här när vi fick..larmet här, hördu..Det är alltså 23.29, hörru.
Polisman: 23 och 29.
Birger Engström (LAC): Jaa.
Polisman: Tack för det, hörru.
Birger Engström (LAC): Mm..
Polisman: Du kanske vet det?
Birger Engström (LAC): Ja, jag hörde det hela, sörru...Jaa..okej..det är för jävligt, hörru.
Polisman: Ja, det är det..
Birger Engström (LAC): Hej på dej!
---"23:45 och 30"
Polisman: Hej!

Sannolikt är det Jan Hedlund från SBC som ringer till och talar med driftledaren Birger Engström (Birre) på LAC. Som svar på frågan om när LAC skickade sjukvagnen till LAC säger Birre att man fick larmet 23.29, vilket han upprepar ytterligare en gång. Därmed tillkommer ännu en omständighet som motsäger Fröken ur-tiden 23.28 för ambulansens avfärd från brottsplatsen till Sabbatsbergs sjukhus. Bröderna Poutiainen avfärdar detta genom att hävda att Hedlund här helt enkelt fick fel tid av Birre Engström, (Poutiainen s 319), men kom sedermera att luta åt uppfattningen det var tiden för ambulans 951, d v s den förbipasserande sjukvagnen från Sollentuna, som åsyftades - en tid som skulle ha noterats på LAC efter radiokontakten 23.28, som bröderna har orubbligt håller fast vid. (Palme-nytt, juli 1995).

SAMTAL F - (från LAC-bandets spår 15)

Man (sydsvensk dialekt, svårt att urskilja namnet): Arnlöv(?)
Birger Engström (LAC): Ja, det är Birre..Tjenare!
---"23:49 och 0"
Man: Tjena, Birre!
Birger Engström (LAC): Hörru..
Man: Man får väl gratulera till börja med?
Birger Engström (LAC): Jaa, tack ska du ha...Jaa, här händer det saker.
Man: Jaha!?!
Birger Engström (LAC): Statsministern är skjuten på Sveavägen.
---"23:49 och 10"
Man: Nej!
Birger Engström (LAC): Joo..och införd till sjukhus..kommer inte att klara sej.
Man: Va!?!
Birger Engström (LAC): Jaa....visst fan förstår du..23 och 29.

Även i detta samtal, som presenteras i något förkortad form, framför Birger Engström i ett samtal med en man från södra Sverige den senare larmtiden 23.29.

SAMTAL G - (Från LAC-bandets spår 9)

Claes Bystedt (LAC) (med "knarrig" röst): Ja, det är Claes.
Kenneth Lavrell (Ambulansman): Ja, tjena..det är Kenneth..nio-tolv.
---"23:53 och 20"
Claes Bystedt (LAC): Tja..
Kenneth Lavrell (Ambulans): Hörrudu, när fick vi uttid på det här Tunnelgatan/Sveavägen?
Claes Bystedt (LAC): Ska titta här..
Kenneth Lavrell (Ambulans): Poliserna vill ha det..
Claes Bystedt (LAC): Ja, jag förstår det...öh..Ni fick uttid 23.24.
Kenneth Lavrell (Ambulans): Mm..det är bra.
---"23:53 och 30"
Claes Bystedt (LAC): Det är bra.
Kenneth Lavrell (Ambulans): Tack!
Claes Bystedt (LAC): Hej!

Åtta minuter efter det att driftledaren Birger Engström uppgivit 23.29 som ambulansens uttid ringer alltså vårdaren i ambulans 912 - Kenneth Lavrell - för polisens räkning upp till LAC och talar med Claes Bystedt som bekräftar den tidigare uttiden 23.24 för ambulansen 912. Men somligt i utredningen tyder, som sagt, på att denna ambulans överhuvudtaget aldrig kom fram till mordplatsen.

Sammanfattningsvis pekar även innehållet i flera av LAC-bandets ovannämnda samtal på att bandet kan ha blivit utsatt för olika slags manipulationer med det tvivelaktiga syftet att tidigarelägga i första hand ambulansens avfärd från Tunnelgatan-Sveavägen, vilket i sin tur ska bekräfta Palmeutredningens övriga uppgifter med avseende på tidpunkterna för polislarmet och polisens ankomst till mordplatsen.

Mot bakgrund av ovanstående redogörelse för diverse oklarheter och motsägelsefulla uppgifter finns det fog för misstanken att manipulation verkligen skett. Hur detta kan ha gått till är en annan fråga. Antingen kan man ha manipulerat med Fröken ur-slingan på bandet, vilket ju med önskvärt tydlighet påvisas genom Mauricio Vigils och Ernst Fürntratt-Kloeps vederhäftiga analyser, eller så har man bortredigera vissa samtal - t ex de som utspelar sig mellan 23.26 och 23.32 - och på så vis flytta fram samtalen 7 t o m 9, så att de ska se ut att äga rum 5-6 minuter tidigare än i verkligheten. Detta skulle sålunda förklara den dubblering av Fröken urs pipsignal som man kan notera vid samtal 6 efter angivelsen 23.26.50. Denna förskjutning av Fröken ur-markeringen följer sedan med under det viktiga samtal nr 7.

För övrigt finns det även annat som gör att man måste ifrågasätta den teoribildning som tar sin utgångspunkt i LAC-bandets samtal 7, om vilket SKL använder epitet som "mycket otydligt" och "ohörbart", och använder det som ett bevis för att Sollentuna-ambulansen måste ha lämnat mordplatsen före kl 23.28, särskilt som en mängd övrig information inte stämmer överens med detta antagande.

Enligt mitt förmenande utgör LAC-bandet inte den övertygande tekniska bevisning som definitivt vederlägger Gösta Söderströms tidsangivelser. Även om man utgår från att det inte har varit föremål för manipulation, så tycker jag att dess innehåll ändå klart visar att de officiella tidsangivelserna inte kan vara riktiga. Det räcker med att peka på de två föregående samtalen 5 och 6, av vilka det så sent som 23.25 - 23.26 inte framgår något som tyder på att både polis och ambulans fanns på plats. Vid det laget verkar man inte ens ha fått klart för sig att skottlossningen utspelat sig i Stockholm, och inte i Järfälla.

Kort sagt, frågan är inte färdigutredd. Ett steg i rätt riktning vore att låta experter, som t ex Mauricio Vigil, genomföra en mer invändningsfri undersökning av originalbandet från LAC. Men problemet är bara att detta tyvärr inte längre är möjligt: 1991 blev bandet slutgiltigt bränt, helt "i enlighet med gällande föreskrifter och rutiner". (DN, 1996-10-03)

Föregående avsnittNästa avsnitt